Med Riskær på Annejagt

I de sidste knap ti minutter af radioprogrammet Annejagt fra i fredags, som der er et link til nedenfor, giver Klaus Riskær Pedersen sit bud på en løsning af migrationskrisen. Det foregår on the fast track, hvor de farligste få indvandrere efter en hurtig screening skal sorteres fra og sendes retur. De resterende, som udgør en ‘kæmpe vækstmotor’, skal have lov at flytte ind i tomme huse i provinsbyerne og landsbyerne, gives en konto i det nærmeste byggemarked, og så ellers bare igang med at leve, indrette sig og bygge om.

Riskær henviser undervejs til naturretten og ‘vores kristendom’, når han skal begrunde (Ris)kærlighedsprojektet. Men han mangler at begrunde retfærdigheden for de nye indbyggeres danske naboer, som måske gerne selv ville bygge om, men ikke har mulighed for at have en konto i byggemarkedet.

Indvandringen er ifølge Klaus Riskær nødvendig, når den danske befolkning falder med cirka 10.000 mennesker om året, og den tyske med en halv million. Dette har Angela Merkel indset, og som Tyskland, således også Danmark: befolkningstilvækst er nødvendig som grundlag for en økonomisk vækst.

Jeg tror, Riskær har ret i, at dette er de ledende politikeres motiv. Men jeg tror ikke, det er et fornuftigt eksperiment at forsøge at erstatte en befolkning af en bestemt kultur med folk af alle mulige andre kulturer. Det kunne jo være, der fulgte en ny etik med.

Og hvorfor overhovedet dyrke den samfundsøkonomiske vækst? Er det fordi staten har gældsat sig, og er indgået i en slags pyramidespil, hvor de urealistiske løfter til den stigende, ældre del af befolkningen skal indfries af en endnu større, yngre del, som man så først må importere?

Så er det mere ærligt at lade staten gå i betalingsstandsning. Selv med et faldende bruttonationalprodukt og en faldende befolkningsstørrelse kan folks personlige økonomier sagtens forbedres, som det for eksempel allerede sker, når der måles på købekraft i forhold til elektronik, flyrejser og senest også alternativ taxakørsel.

Staten har et problem, og dens løsning er dårlig for befolkningen – også i Klaus Riskærs udgave.

Link.