Minister med gearing

I investeringer kan det være fristende ikke kun at placere egne penge, men også at satse lånte midler. Går det godt, er gevinsten desto større; gør det ikke, kan realiteten være ruin, og udtømte muligheder. Det samme træk kan genfindes i udenrigspolitik, hvor et lille lands alliance med et større kan være for fristende for en […]

Piketty, Pareto og politiske penge

Højtprofilerede økonomer og journalister har hyldet Thomas Pikettys “Kapitalen i det 21. århundrede” som det vigtigste økonomiske værk i 2014, muligvis i årtier. Bogen præsenterer over hundreder af sider et meget stort datagrundlag med den historiske fordeling af indkomster og formuer i befolkninger. På baggrund af disse fakta går Piketty angiveligt efter gruppen af personer med […]

Kommentar til fænomenet Piketty

Lige siden den franske økonom Thomas Pikettys bog, “Kapitalen i det 21. århundrede”, udkom på dansk i november 2014, ja, faktisk siden den blev kendt i sin engelske udgave fra maj 2014, har den været et varmt samtaleemne herhjemme. Der har også været utallige forespørgsler (i den forstand, at jeg ikke har talt dem) efter artikler om […]

Schweiz, Danmark og fornuften i at forlade fastkurspolitikken

Priser på varer styres som bekendt af deres udbud og efterspørgsel. Det gør valutakurser også. Valutakurser er selv priser: de er bytteforholdet, ikke mellem en vare og møntenheden, men mellem én møntenhed og en anden. Stiger efterspørgselen efter en bestemt valuta, kommer den i højere kurs; stiger udbuddet af den, falder kursen. Når et land fører fastkurspolitik, […]