100-året for Oktoberrevolutionen

“Ét menneskes død er en tragedie. En million menneskers død er statistik.” – Josef Stalin

Idag er det præcis 100 år siden, at oktoberrevolutionen fandt sted under ledelse af Vladimir Lenin. Den var med til at bane vejen for oprettelsen af Sovjetunionen i 1922.

To artikler af den samme forfatter er i den forbindelse relevante.

Den første er skrevet på dagen af historikeren Gary North, som opsummerer Oktoberrevolutionen og sætter den i sammenhæng:

Centennial: The Bolshevik Revolution of 1917

For ni dage siden skrev North en samfundsteoretisk artikel om den ene budgetnedskæring, som er nødvendig for at hindre centralistisk magtudøvelse: fjernelsen af dataindsamling til befolkningsstatistik. Der sigtes til Bureau of the Census, eller Folketællingsbureauet, i USA, men pointen gælder centralisme generelt: uden at have styr på, uden at have tal for befolkningens størrelse og fordeling, kan planlæggerne heller ikke styre den. North inddrager økonomen og filosoffen Murray Rothbard, der beskrev det samme i 1961, men er ikke afhængig af Rothbard, idet han går videre – man kan næsten sige som søndagsskolelærer – ved at pege på indsigten i Anden Samuelsbog og Første Krønikebog i Det Gamle Testamente, hvor kong David tvinger Joab, lederen af militæret, til at gennemføre en folketælling, men siden fortryder. Her følger linket til artiklen:

The Budget Cut That Would Restore Our Liberty